Current language is English, see in Farsi.

Ayeneh

Has Lyrics |  Has Lyrics

Ayeneh آینهشاعراردلان سرفراز 
آهنگسازفرید  زولاند 
تنظیمآرمان آهارونیان 

رو می کنم به آینه رو به خودم داد می زنم
ببین چقدر حقیر شده اوج بلند بودنم

رو می کنم به اینه من جای آینه می شکنم
رو به خودم داد می زنم این آینه ست یا که منم

من و ما کم شده ایم خسته از هم شده ایم
بنده خاک، خاکِ ناپاک ٫خالی از معنای آدم شده ایم

دنیا همون بوده و هست ٫حقارت از ما و منه
وگرنه پیشِ کائنات ٫ زمین مثل یه ارزنه

زمین بزرگ و باز نیست ٫دنیای رمز و راز نیست
به هر طرف رو می کنم ٫راهِ رهایی باز نیست

...دنیا کوچکتر از اونه ٫که ما تصور می کنیم...
...فقط با یک عکس بزرگ ٫چشمامونو پُر می کنیم...

..به روز ما چی اومده ٫من و تو خیلی کم شدیم...
...پاییز چقدر سنگینی داشت ٫که مثل ساقه خم شدیم...

moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store