Current language is English, see in Farsi.

Afsaneha

Has Lyrics

Afsaneha افسانها
شاعرتورج  نگهبان 
آهنگسازکاوه  حقیقی 
تنظیمکاوه  حقیقی 

افسانه عشق و جنون ٫ رفته ز خاطر تاکنون
آن تک سوار قصه ها ٫ با اسب خود شد واژگون

بس عهدها بشکسته شد ٫ دیگر خدا هم خسته شد
در کارزار زندگی ٫ بازوی مردان بسته شد

ای چرخ افسونت چه شد؟
الوند و سیحونت چه شد؟
بر تنب کوچک تا ارس٫
کاوه فریدونت چه شد؟

صف را طلایه دار کو؟
آن نقطه پرگار کو؟
در شهر آزادی ،دری،
بر قامت دیوار کو؟

شهنامه خانی دیر شد ٫ سیمرغ در زنجیر شد
آرش، کماندار زمان ٫ آماج زخم تیر شد

فریادها بر باد شد ٫ فریاد زیر آب شد
ارابه‌ء سردار عشق ٫ افسانه ای در خواب شد
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store