Current language is English, see in Farsi.

Be Tekrar e Gham Nima

Has Lyrics |  Has Lyrics |  Has Video

Be Tekrar e Gham Nima به تکرار غم نیماآهنگسازعبدی  یمینی 
تنظیمعبدی  یمینی 
شاعرشهریار دادور 

چه آغازی
چه انجامی
چه باید بود و باید شد
در این گرداب وحشت زا
چه امیدی
چه پیغامی
کدامین قصه شیرین برای کودک فردا
زمین از غصه میمیرد گل از باد زمستانی
شعور شعر نا پیدا در این مرداب انسانی
همه جا سایه وحشت همه جا چکمه قدرت
گلوی هر فناری را بریدند از سر نفرت
بجای رستن گلها به باغ سبز انسانی
شکفته بوته آتش نشسته جغد ویرانی
چه آغازی
چه انجامی
چه باید بود و باید شد
در این گرداب وحشت زا
که میگوید که میگوید
جهانی اینچنین زیباست جهانی اینچنین رسوا
کجا شایسته رویاست
چه آغازی
چه انجامی
چه امیدی
چه پیغامی
سوالی مانده بر لب ها
که می پرسم من از دنیا
به تکرار غم نیما
کجای این شب تیره
بیاویزم بیاویزم
قبای ژنده خودرا
قبای ژنده خودرا


Dariush: Be Tekrare Ghame Nima

Fan Video
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store