Current language is English, see in Farsi.

Pande Hafez

Has Lyrics |  Has Lyrics

Pande Hafez پند حافظآهنگسازفرید  زولاند 
تنظیمآندرانیک  
شاعرحافظ  

این چه شوریست كه در دور قمر می بینم
همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم

هر كسی روز بهی می طلبد از ایام
علت آنست كه هر روز بتر می بینم

ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است
قوت دانا همه از خون جگر می بینم

اسب تازی شده مجروح به زیر پالان
طوق زرین همه بر گردن خر می بینم

این چه شوریست كه در دور قمر می بینم
همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم

دختران را همه در جنگ و جدل با مادر
پسران را همه بدخواه پدر می بینم

هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد
هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم

پند حافظ بشنو خواجه برو نیكی كن
كه من این پند به از گنج و گهر می بینم

moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store